Kommende aktiviteter

Branchehuset repræsenterer medlemmerne i mange lejligheder. Her fremgår nogle af dem. Kontakt os hvis du ønsker at høre mere eller eventuelt selv deltage
Rørforeningen

Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark.

Siden 1916 har foreningen været en aktiv deltager i byggesektorens udvikling.

Mange vvsgrossister begyndte deres virksomhed i gamle købmandsgårde, og senere blev de omtalt som lagerførende vognmænd. I dag er de byggeriets logistikeksperter.

Rørforeningen er vvsgrossisternes fællesnævner, et samlingspunkt for normer og standarder, kataloger og produktnumre, og formidler information og kommunikation til omverdenen.

I 1956 blev det vedtaget at optage: Foreningen af Grossister i Centralvarmebranchen.

Rørforeningens medlemsvirksomheder leverer alle typer af vvsprodukter til de danske vvsinstallatører og industrien. Hovedgrupperne, rør/fittings, varme, sanitet og øvrigt, består af 360.000 produkter og udgør en samlet omsætning på 8 mia. kr.

Rørforeningen afholder løbende forskellige informations- og temamøder i takt med, at behovet opstår som følge af nye regler, direktiver m.m.

Derudover har medlemmerne adgang til en række faglige arrangementer på højt niveau rundt om i Europa.

Rørforeningen har i dag 8 medlemsvirksomheder - Se medlemslisten her