Branchens aktiviteter

Branchehuset repræsenterer medlemmerne i mange lejligheder. Her fremgår nogle af dem. Kontakt os hvis du ønsker at høre mere, eller log ind i medlemsforum og læs mere.

Relevante aktiviteter for vvs-, stål- og metalbrancherne (både interne og eksterne):  • Home


Vi er talerør for vvs-, stål- og metalbrancherne via netværk, politisk indflydelse og branchens elevuddannelse


Samtidig sikrer vores produktkataloger fælles stamdata, effektivitet og digitalisering af branchernes værdikæder

Branchehuset i 4 trin:


Huset

Politik & Lobbyisme

Brancheforeningerne Rørforeningen, Stålforeningen og Metalforeningen, er alle en del af Branchehuset og vi dækker derfor en lang række produktområder, på vegne af både distributører og producenter i Danmark.

Vores indsatsområder er især lovgivning og politisk indflydelse i Danmark og EU. Vi arbejder for rent sundt drikkevand, solidt byggeri og infrastruktur, sundt indeklima og energibesparelse, klimaløsninger samt produktinnovation.

Læs mere


Kataloget

Digital infrastruktur

Branchekataloget giver medlemmerne mulighed for at optimere egen udvikling, baseret på fælles stamdata og digitaliseringstiltag for alle 400.000 vvsprodukter på det danske marked. 

Branchekataloget er dét sted, hvor alle oplysninger om alle vvsprodukter i Danmark er samlet og lettilgængelige for hele branchen og andre interesserede.

Branchekataloget er også en naturlig del af arbejdet omkring byggeriets krav til digitalisering og forbedring.

Læs mere

Forums

Events & netværk

Det fælles forum, Brancheforum, samler alle informationer af interesse for alle medlemmer.

Her findes seneste oplysninger om vores netværksaktiviteter og politiske tiltag som produktgodkendelseskrav, mærkningsordninger, antidumping, safeguard, statistikker, rapporter og analyser m.m. i både Danmark og EU.

Aktiviteter som har stor betydning for alle medlemmer og alle kan derfor også blive direkte medlem af vores forums.

Læs mere

Uddannelse

Uddannelse

Som handelselev i vores brancher, er du sikret branchens bedste elevuddannelse med højt fagligt indhold.


Via vores løbende udvikling er du sikret den bedste start på arbejdslivet, til glæde for både dig og de andre medarbejdere samt hele branchen, der i fællesskab sikrer en solid uddannelse.


Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor den daglige lokale elevtid følges op med spændende ugekurser på specialistskole.


Læs mere

Vi deltager aktivt i en lang række aktiviteter, på branchens vegne, så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de næste aktiviter, som du ser i listen til venstre.

Log ind i brancheforum og læs mere